Pleister actie 2023 en Rabo Club support

De Pleister actie voor de vereniging is in 2023 gepland in de periode van 27 aug. t/m 3 sept. Wij danken een ieder ook dit jaar al voor de bijdrage en de medewerking.

De collecte van de pleisteractie bedroeg € 1090,22   De opbrengst van de Rabo ClubSupport was € 358,45   Wij danken alle gulle gevers en besteden de opbrengst aan onderhoud defibrillators, cursussen en aanschaf materialen ten behoeve van de lessen.