Ledenvergadering

Op 13 maart 2018 hield de EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal haar jaarlijkse ledenvergadering.

Dit jaar had de bijeenkomst een feestelijk tintje. Niet alleen werd het feit herdacht dat de vereniging
inmiddels 65 jaar bestaat, ook hadden wij een jubilaris in ons midden die 50 jaar lidmaatschap op
haar naam heeft staan en dat is toch wel heel bijzonder.
Mevrouw Ramaekers, 50 jaar lid, werd tijdens de vergadering gehuldigd en tevens tot erelid benoemd.

Mevrouw Schaeks, al vele jaren bestuurslid, werd gehuldigd vanwege haar 35-jarig lidmaatschap,
samen met mevr. Beugels.
Tot slot mevrouw Damoiseaux die 25 jaar lid is van de vereniging.
De heer Coenders, eveneens erelid van de vereniging, werd in het zonnetje gezet en er werd nog even stil
gestaan bij het 40 jarig jubileum, vorig jaar, van de heer Laeven.

Het was een gezellige avond.

Onderstaand een foto-impressie.

De ereleden mevr. Ramaekers en de heer Coenders

 

De jubilarissen.

 

Onze altijd vrolijke instructeur Robert-Jan Visser.

 

Felicitaties voor de jubilarissen