OPBRENGST PLEISTERACTIE 2018

Pleisteractie EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal
Wij willen de bewoners van Klimmen en Ransdaal hartelijk bedanken voor hun gift tijdens onze jaarlijkse collecte de zogenaamde “pleisteractie”.
De collecte heeft € 1.115,79 opgebracht. Een geweldig resultaat!
Dit geld zal gebruikt worden voor het onderhoud van de AED’s en aanschaf nieuw
lesmateriaal.
Het bestuur dankt alle leden die zich ook dit jaar weer als collectant ingezet hebben.
EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal