Pleister actie 2023 en Rabo Club support

De Pleister actie voor de vereniging is in 2023 gepland in de periode van 27 aug. t/m 3 sept. Wij danken een ieder ook dit jaar al voor de bijdrage en de medewerking.

De collecte van de pleisteractie bedroeg € 1090,22   De opbrengst van de Rabo ClubSupport was € 358,45   Wij danken alle gulle gevers en besteden de opbrengst aan onderhoud defibrillators, cursussen en aanschaf materialen ten behoeve van de lessen. 

RANSDAAL PRESENTEERT ZICH ! 

RANSDAAL PRESENTEERT ZICH !

Maak kennis met de Ransdaalse verenigingen tijdens de Verenigingendag op zondag 22 september in Gemeenschapshuis ’t Wouves

Ransdaal heeft een rijk verenigingsleven. Door het coronavirus en de maatregelen om dit de kop in te drukken, hebben veel verenigingen lange tijd hun activiteiten stil moeten leggen. Verenigingen staan te popelen om zich opnieuw te presenteren aan ( nieuwe) bewoners van Ransdaal en omstreken.Bij de kraampjes krijgt men informatie en bezoekers worden getrakteerd op diverse optredens en demonstraties.

Hopelijk tot dan!

VV Hellas | Carnavalsvereniging de Wuif | JCV De Wuifkes | Jeugdvereniging Ransdaal | Ransdaals Amateur Toneel- RAT | EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal | Wandelvrienden Ransdaal | Gemengd Zangkoor St. Caecilia Ransdaal | De Zonnebloem Klimmen-Ransdaal | Vereniging 55-plus Ransdaal | Fanfare Les Amis Réunis | ZIJActief Ransdaal | D’r Sjpeegel va Ranzel | Gemeenschaphuis ’t Wouves Ransdaal | Gemeente Voerendaal

De lessen starten weer.

Het gemeenschapshuis ,, Op d’r Plats ” mag weer open.

–          dinsdag 12 april 2022 is de eerste volgende EHBO-herhalingsles we starten om 20.00 uur

–          vanaf 15 februari 2022 starten de herhalingslessen AED/reanimatie, de planning wanneer iedereen aan de beurt is volgt nog start om 19.30 uur in de kleine zaal

–          De start de nieuwe EHBO cursus gaat niet door er zijn te weinig aanmeldingen voor ,

Ook deze avonden starten om 19.30 uur.

Als er vragen zijn kunnen jullie bellen of mailen met de secretaris of voorzitter.

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij goed gevolg ontvangt u het diploma EHBO. Dit diploma is twee jaar geldig.
Om in aanmerking te komen voor verlenging, dient u tweejaarlijks alle competenties herhaald te hebben met daarbij de reanimatieherhalingsles.
Er worden jaarlijks 10 herhalingslessen EHBO gegeven voor leden die in het bezit zijn van een EHBO diploma en er is 11 keer per jaar de mogelijkheid een herhalingsles reanimatie te volgen voor mensen die het Certificaat Reanimatie willen verleggen.

De kosten van deze nieuwe cursus 

2021 was een jaar om niet snel te vergeten

Klimmen, 16 december 2020

Beste EHBO- en AED-leden,

Het jaar 2020 is ten einde, een jaar dat nog lang in ons geheugen gegrift zal staan. Bij onze  EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal zijn er lessen uitgevallen, evenementen waar onze hulp nodig was niet doorgegaan en een geplande nieuwe EHBO Lessen zijn voor een deel vervallen

Zodra er weer mogelijkheden zijn kunnen we in elk geval snel schakelen.

Zijn er vragen bel of mail de voorzitter. Tel. 043-4592644 

Wij houden jullie op de hoogte.

Blijf gezond en ook deze periode zal voorbij gaan!

Het bestuur,

Annie, Christien, Frank, Richard.

jubilaris 2017 en afscheid mevr Wensveen

Onze jubilaris in 2017 André Laeven

Tijdens de jaarvergadering vergadering werd de heer André Laeven in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de vereniging die dit jaar 65 jaar bestaat!

Er werd ook stil gestaan bij het vertrek van de secretaris An Wensveen, die vanwege verhuizing
na 17 jaar lidmaatschap, waarvan 13 jaar als secretaris, afscheid nam.
Ook zij werd door de voorzitter toegesproken en bedankt voor haar inzet en toewijding.