Privacystatement

Privacy Statement van de Vereniging EHBO Klimmen-Ransdaal.

2.1 Inventarisatie Persoonsgegevens
Wij als vereniging maken gebruik van de volgende gegevens ten behoeve
van de ledenadministratie:

Naam/Voorletters/tussenvoegsel
Titel
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
Geboortedatum

3.1 Inventarisatie doelbinding.
Persoonsgegevens: NAW + geboortedatum
Grondslag: Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier website)
Verwerking: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voorbijeenkomsten.
Verwerkt door: Afdeling ledenadministratie en communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

4.1 Privacy policy vindbaar.
Wij als vereniging hebben onze privacy policy vindbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in documenten waarin persoonsgegevens staan
(lidmaatschapsovereenkomst, aanmeldingsformulier) naar onze privacy op de website van de vereniging.

5.1 Werken met verwerkersovereenkomst
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan
andere partijen

6.1 Toegangsbeveiliging
Wij als vereniging hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

7.1 Software en antivirus
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computer/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatische updates op te halen en te installeren.

8.1 Opslaan alleen binnen de EU
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens  overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

9.1 Data back-up
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

10.1 Geautoriseerde medewerkers
In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.

11.1 Vernietigen persoonsgegevens
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze is verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken

12.1 Toestemming direct marketing
Wij als vereniging maken geen gebruik van digitale direct marketing

13.1 Papieren documenten en beveiliging
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

14.1 Datalekken
Binnen onze vereniging is iedereen op de hoogte van wat een datalek is.
Ook is bekend waar dit intern gemeld dient te worden zodat de vereniging adequaat let lek kan afhandelen.