Opbrengst Pleisteractie 2019


Ook dit jaar willen we de bewoners van Klimmen en Ransdaal hartelijk bedanken voor hun gift tijdens onze jaarlijkse collecte de zogenaamde “pleisteractie”.
De collecte heeft € 972,39 opgebracht. Een geweldig resultaat!
Dit geld zal gebruikt worden voor het onderhoud van de AED’s en aanschaf nieuw lesmateriaal.
Het bestuur dankt alle leden die zich ook dit jaar weer als collectant ingezet hebben.

EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal

EHBO-cursus 2018 succesvol verlopen.

Op 15 november vond het EHBO-examen plaats waar
7 cursisten aan deelnamen en die allemaal zijn geslaagd!

Proficiat en welkom bij onze vereniging!

 

OPBRENGST PLEISTERACTIE 2018

Pleisteractie EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal
Wij willen de bewoners van Klimmen en Ransdaal hartelijk bedanken voor hun gift tijdens onze jaarlijkse collecte de zogenaamde “pleisteractie”.
De collecte heeft € 1.115,79 opgebracht. Een geweldig resultaat!
Dit geld zal gebruikt worden voor het onderhoud van de AED’s en aanschaf nieuw
lesmateriaal.
Het bestuur dankt alle leden die zich ook dit jaar weer als collectant ingezet hebben.
EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal

Ledenvergadering

Op 13 maart 2018 hield de EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal haar jaarlijkse ledenvergadering.

Dit jaar had de bijeenkomst een feestelijk tintje. Niet alleen werd het feit herdacht dat de vereniging
inmiddels 65 jaar bestaat, ook hadden wij een jubilaris in ons midden die 50 jaar lidmaatschap op
haar naam heeft staan en dat is toch wel heel bijzonder.
Mevrouw Ramaekers, 50 jaar lid, werd tijdens de vergadering gehuldigd en tevens tot erelid benoemd.

Mevrouw Schaeks, al vele jaren bestuurslid, werd gehuldigd vanwege haar 35-jarig lidmaatschap,
samen met mevr. Beugels.
Tot slot mevrouw Damoiseaux die 25 jaar lid is van de vereniging.
De heer Coenders, eveneens erelid van de vereniging, werd in het zonnetje gezet en er werd nog even stil
gestaan bij het 40 jarig jubileum, vorig jaar, van de heer Laeven.

Het was een gezellige avond.

Onderstaand een foto-impressie.

De ereleden mevr. Ramaekers en de heer Coenders

 

De jubilarissen.

 

Onze altijd vrolijke instructeur Robert-Jan Visser.

 

Felicitaties voor de jubilarissen

 

 

 

 

 

Inzet evenementen 2018

Ook dit jaar is de EHBO Klimmen-Ransdaal weer heel actief .
Onze leden hebben inzet geleverd bij de volgende evenementen:

Januari :              Winterwandeling Ransdaal Wandelvrienden

Juni:                     Weidefeest/Kermis Ransdaal

Juli:                       Zomerwandeling Ransdaal Wandelvrienden

September:          Ranzelfestival  (3 dagen)

Oktober:               Herfstwandeling Ransdaal Wandelvrienden

November     :      Intocht Sinterklaas georganiseerd door St. Nicolaas comité

Al met al weer een heel druk jaar voor onze EHBO-ers.

Ook volgend jaar willen wij de verenigingen die een beroep op ons doen weer graag van dienst zijn indien mogelijk.

Opbrengst Pleisteractie

Pleisteractie EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal

Wij willen de bewoners van Klimmen en Ransdaal hartelijk bedanken voor hun gift tijdens onze jaarlijkse collecte de zogenaamde “pleisteractie”.
De collecte heeft € 946,31 opgebracht.
Dit geld zal gebruikt worden voor het onderhoud van de AED’s en aanschaf nieuw
lesmateriaal.

Het bestuur dankt alle leden die zich ook dit jaar weer als collectant ingezet hebben.

EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal

 

Jubilaris en afscheid

Op 14 februari 2017 vond de jaarvergadering van de  EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal plaats.

Tijdens deze vergadering werd de heer André Laeven in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de vereniging die dit jaar 65 jaar bestaat!

André Laeven wordt toegesproken door de voorzitter.

De voorzitter Annie Dautzenberg, sprak de jubilaris toe en bedankte hem namens iedereen voor zijn trouwe lidmaatschap en zijn inzet voor de vereniging als EHBO-lid, collectant Pleisteractie en zijn inzet bij de vele activiteiten.

Tevens werd stil gestaan bij het vertrek van de secretaris An Wensveen, die vanwege verhuizing
na 17 jaar lidmaatschap, waarvan 13 jaar als secretaris, afscheid nam.
Ook zij werd door de voorzitter toegesproken en bedankt voor haar inzet en toewijding.

Scheidend secretaris An Wensveen.

Na afloop van de vergadering was er voor de aanwezige leden de gelegenheid jubilaris André Laeven te feliciteren en afscheid te nemen van secretaris An Wensveen.

 

Geslaagden

EHBO-cursus

Vier mensen hebben met goed resultaat hun EHBO-diploma gehaald.

Van harte gefeliciteerd!