Evenementen

Bij het houden van evenementen is men veelal verplicht dat er een EHBO-post bemand is. De EHBO Klimmen-Ransdaal verleent haar medewerking aan evenementen binnen Klimmen-Ransdaal. Een aanvraag dient u minimaal zes maanden van te voren schriftelijk in te dienen via onderstaand formulier.

Een aanvraag houdt niet automatisch in dat de EHBO-post bemand wordt, wij streven er echter naar aan alle aanvragen tegemoet te komen, lukt dat niet dan hoort u dat minstens 2 weken van tevoren. 
De organisatie van het evenement dient te zorgen voor:

  • een vast aanspreekpunt voor de EHBO gedurende het evenement
  • een goed bereikbare plek met voldoende ruimte en een tafel en enkele stoelen, zodat eventuele slachtoffers adequaat geholpen kunnen worden.
  • de inwendige mens van de aanwezige EHBO’ers (koffie/thee/lunch/maaltijd), afhankelijk van het aantal uren dat een EHBO’er aanwezig is.

De organisatie dient zélf voor vervoer van eventuele gewonden naar huis, huisarts of ziekenhuis te zorgen.
Voor het verlenen van EHBO tijdens evenementen wordt een financiële vergoeding gevraagd

Aanvraag Ondersteuning Evenement

 

Anti-SPAM