Contact en Evenementen

Bij het houden van evenementen is men veelal verplicht dat er een EHBO-post bemand is. De EHBO Klimmen-Ransdaal verleent haar medewerking aan evenementen binnen Klimmen-Ransdaal. Een aanvraag dient u minimaal zes maanden van tevoren schriftelijk in te dienen via e-mail:  ehboklimmenransdaal65@gmail.com of via de coördinator  aanvraag evenementen: e-mail: dautzdeg@gmail.com

Een aanvraag houdt niet automatisch in dat de EHBO-post bemand wordt, wij streven er echter naar aan alle aanvragen tegemoet te komen, lukt dat niet dan hoort u dat minstens 2 weken van tevoren. 
De organisatie van het evenement dient te zorgen voor:

  • een vast aanspreekpunt voor de EHBO gedurende het evenement
  • een goed bereikbare plek met voldoende ruimte en een tafel en enkele stoelen, zodat eventuele slachtoffers adequaat geholpen kunnen worden.
  • de inwendige mens van de aanwezige EHBO’ers (koffie/thee/lunch/maaltijd), afhankelijk van het aantal uren dat een EHBO’er aanwezig is.

De organisatie dient zélf voor vervoer van eventuele gewonden naar huis, huisarts of ziekenhuis te zorgen.
Voor het verlenen van EHBO tijdens evenementen wordt een financiële vergoeding gevraagd

Indien u ondersteuning bij een evenement nodig hebt stuur een e-mail naar:

Secretariaat Richard Konings

EHBO-vereniging Klimmen- Ransdaal

Steenput 23

6343 EC Klimmen

Tel.06-42847003

e-mail: ehboklimmenransdaal65@gmail.com

Contactpersoon voor organisatie van evenementen en indeling is:

Voorzitter Annie Dautzenberg-Deguelle

Tel. 06-20044629

e-mail: dautzdeg@gmail.com